TJ Jiskra Hořice
TJ Jiskra Hořice

8. kolo, Ne 11.10.2020 15:00

FC Vrchlabí7
TJ Jiskra Hořice0

FK Černilov

7. kolo, Ne 4.10.2020 15:00

TJ Jiskra Hořice3
FK Černilov1

TJ Jiskra Hořice

6. kolo, Ne 27.9.2020 15:30

FK Chlumec nad Cidlino..5
TJ Jiskra Hořice1

FC Spartak Rychnov nad Kněžnou

5. kolo, Ne 20.9.2020 16:00

TJ Jiskra Hořice5
FC Spartak Rychnov nad..2

TJ Jiskra Hořice

4. kolo, So 12.9.2020 13:30

SK Jičín6
TJ Jiskra Hořice0

Spartak Police n. Met.

3. kolo, Ne 6.9.2020 17:00

TJ Jiskra Hořice1
Spartak Police n. Met.6

TJ Jiskra Hořice

2. kolo, So 29.8.2020 17:00

FK Vysoká n/L.3
TJ Jiskra Hořice0

RMSK Cidlina

1. kolo, Ne 23.8.2020 17:00

TJ Jiskra Hořice0
RMSK Cidlina5

TJ Sokol Třebeš

15. kolo, Ne 16.8.2020 17:00

TJ Jiskra Hořice2
TJ Sokol Třebeš1

TJ Lázně Bělohrad

4. kolo, Ne 21.6.2020 17:00

TJ Jiskra Hořice3
TJ Lázně Bělohrad2

FK Kratonohy - FC Olympia HK

11. kolo, Ne 01.11 14:00

TJ Jiskra Hořice
FK Kratonohy - FC Olym..

TJ Jiskra Hořice

12. kolo, Ne 08.11 14:00

TJ Červený Kostelec
TJ Jiskra Hořice

FC Slavia Hradec Králové

13. kolo, Ne 15.11 13:30

TJ Jiskra Hořice
FC Slavia Hradec Králo..

TJ Jiskra Hořice

14. kolo, So 21.11 13:00

SK Libčany
TJ Jiskra Hořice

SK Dobruška

9. kolo, Pá 18.12 14:30

TJ Jiskra Hořice
SK Dobruška

TJ Jiskra Hořice

10. kolo, Čt 24.12 14:00

FK Kostelec nad Orlicí..
TJ Jiskra Hořice

Fotbalový areál bude mít nové zázemí

Fotbalový areál bude mít nové zázemí

Po rekonstrukci hlavní hrací plochy, která se uskutečnila v průběhu loňského roku, dojde na Gothardě z důvodu havarijního stavu stávajících kabin k vybudování zcela nového zázemí včetně šaten, technického zázemí, občerstvení atd. Investiční akce města Hořice bude zahájena již v letošním roce a dle harmonogramu zcela dokončena v polovině roku 2021.

Koncem letošního února bylo dokončeno výběrové řízení na zhotovitele stavby. Vlastní zahájení stavebních prací se předpokládá v polovině června 2020. První etapa obsahující zejména šatny a zázemí pro pořádání zápasů a tréninků by měla být dokončena do 10. března 2021 tak, aby mohla sloužit pro činnost v jarní části soutěží 2021.

Z HISTORIE FOTBALOVÝCH KABIN
Záměr dobrý, skutečnost žádná. Tak v minulosti členové výboru nazvali nerealizovanou akci na přístavbu sokolovny a přilehlého fotbalového hřiště s kabinami. Proto se výbor oddílu rozhodl k rozšíření stávajících zařízení na hřišti. Doposud zde byla jedna zděná kabina, jedna dřevěná a zděná kabina rozhodčího. Za finanční pomoci OVČSTV Jičín se začalo s první etapou v roce 1974 a byly vybudovány dvě kabiny, umývárna, kabina rozhodčího, klubovna a pokladna. Celková výstavba nových kabin, skladových prostor a sociálního zařízení včetně klubovny s občerstvením probíhala v letech 1974 – 1984.

ZAJÍMAVÁ DATA
1930 – zahájení výstavby hřiště na Gothardě.

28. října 1931 – první sehrané utkání na hřišti, které bylo směrováno „sever-jih“

1941 - provedena rekonstrukce hřiště na směr „východ-západ“. Byl rozšířen byt správce, z průchozího vchodu zhotovena kabina rozhodčích a rozhlasu, přistavěna kabina (dřevěná), přístřešek pro diváky přemístěn na severní stranu, vstupní dřevěná brána a pokladny zhotoveny v
místě dnešních vrat.

1972 - vzhledem k potřebě výstavby na hřišti bylo doporučeno sloučení SK pod jedinou TJ Jiskra Hořice. Tento název trvá dodnes.

1974 – 1984 – na Gothardě prováděna výstavba nových kabin, sklad. prostorů a
sociál. zařízení včetně klubovny s občerstvením.

26. listopadu 1982 – Z iniciativy ředitele závodu ZEZ Hořice byla na hřiště pracovníky závodu zhotovena tabule ukazatele skóre včetně elektrického ukazatele času.

Září 1992 – první zatravnění hřiště na Gothardě předcházelo navezení 1.308 kubíků zeminy z cukrovaru Bašnice.
Celkové náklady činily 251.877 Kč.

8.5. 1994 – sehrání prvního utkání na nové travnaté ploše, (1:1).

26.11. 1994 – dokončeno škvárové hřiště

říjen 1999 – zhotovení přívodu vody z Bystřice na kropení hřiště.

prosinec 1999 – zhotovení přívodu osvětlení na škvárové hřiště.

červenec 2000 – zahájení stavby tribuny.

ZÁKLADNÍ POPIS PROJEKTU NOVÉHO ZÁZEMÍ FOTBALOVÉHO AREÁLU
SOUČASNÁ STAVBA
Stávající objekt zázemí tvoří jednopodlažní stavba občanské vybavenosti, která doposud zajišťuje servis celého fotbalového hřiště. Dispoziční řešení, poplatné době vzniku a tehdejším možnostem, obsahuje klubovnu, šatny, hygienické zařízení, sklady, garáže a sezónní byt správce. Jedná se o původní středovou část, která byla v minulosti přistavěna na severní a jižní stranu. Tím objekt získal tak dlouhý půdorys a dispozici. V objektu probíhaly průběžně drobné stavební úpravy a opravy nevyžadující stavební povolení, Nicméně stávající technický i provozní stav je již zcela nevyhovující a místy až havarijní. Jak popis stávajícího stavu může napovídat, tak se z technického a architektonického hlediska nejedná o nijak hodnotnou stavbu. Její životnost je u konce a další modernizace k odpovídajícím standardům dnešní doby není možná.

ODSTRANĚNÍ STAVBY
Na základě jednoduchého architektonického záměru, který řešil ve spolupráci se zástupci fotbalového oddílu základní dispoziční řešení i hmotovou strukturu nového objektu, bylo rozhodnuto přistoupit ke zpracování tzv. Projektu demolice. Následně bylo vypsáno výběrové řízení na zpracovatele technické dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby. Odstranění stávající budovy bude provedeno tak, aby bylo možné využít stávající přípojky na technickou infrastrukturu a minimálním způsobem zatížilo provoz v bezprostředním okolí.

NOVÝ OBJEKT
Navržená novostavba respektuje stávající půdorysnou stopu, zejména jeho východní hranici. Drobné rozšíření půdorysu bude západním směrem. Po provedení bouracích prací budou nově provedeny trasy všech inženýrských sítí. Mimo jiné dešťové vody budou svedeny do retenční nádrže a zpětně využity. Vlastní dispoziční řešení vychází z osvědčeného provozního schématu celého areálu a pouze jej vhodně a logicky řadí do jednotlivých celků. Hlavní ideou je vytvořit objekt, který vhodně doplní a nenaruší nezapomenutelné genio loci místa na vrchu Gothard a bude mít multifunkční využití. Tzn. bude provozně sloužit nejen pro potřeby fotbalového areálu, ale všech návštěvníků i místních obyvatel při procházkách v této lokalitě. Zejména centrální část, kde je umístěno občerstvení, je „oboustranné“, tedy obslouží a umožní využití i „písčitotravnatého placu“ před stávajícími kabinami směrem k obelisku. Do nově navrženého objektu bylo implemen-továno mnoho moderních prvků, které přispějí ke zkvalitnění poskytovaného komfortu, nicméně i několik drobných prvků, které jsou plně v souladu s trendem posledních let - jedná se například tzv. „vegetační střechu - přírodního charakteru atd. Součástí projektu je i kompletní vybavení interiéru, namátkou 108 šatních skříněk a kompletní zázemí pro občerstvení.

JAK TO VIDÍ VEDENÍ ODDÍLU
„Podle vlastních zkušeností a po konzultacích se správci nově postavených staveb (Jičín, Vrchlabí, Slavia HK, Chlumec n. C.) jsme se jako zástupci fotbalového oddílu TJ Jiskra Hořice podíleli na připomínkování projektové dokumentace. Snažili jsme se zapracovat vše, co se osvědčilo a vynechat nebo změnit to, co nefunguje nebo je pro tento typ stavby nevhodné,“ vysvětluje Ing. Pavel Krois, který zároveň prozrazuje, co si oddíl Jiskry Hořice od nového zázemí s novou hrací plochou slibuje. „Otevírají se nám široké možnosti pro aktivity klubu a propagaci fotbalu a sportu obecně v Hořicích. Kromě pravidelných soutěží našich mužstev bychom chtěli do Hořic přitáhnout i i jednorázové turnaje. Například okresních, krajských, republikových nebo i mezinárodních výběrů mládežnických kategorií. Nebo jako v minulosti některá atraktivní utkání ligových celků (Liberec, Mladá Boleslav, Hradec Králové) v přípravném období.“
Vzhledem k architektonickému řešení se však stadion otevře i směrem k obelisku a nabídne tak pozvání pro všechny návštěvníky Gothardu, tedy nejen pro příznivce fotbalu. „Věříme, že nové hřiště a sportovní zázemí přiláká do našich řad další mladé fotbalistky a fotbalisty a na stadion mnoho spokojených diváků. Zároveň bychom chtěli oslovit všechny, kteří by se chtěli podílet na sportovní činnosti klubu, aby se přihlásili na výboru fotbalového oddílu. Hledáme zejména nové trenéry mládeže, vedoucí mužstev, kameramana pro natáčení zápasů. Do výboru pak pokladníka a sekretáře klubu,“ vyzývá Krois.

REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ 2019
Vybudována nová hrací plocha včetně konstrukčních vrstev, automatického zavlažovacího systému, drenážního systému, osazeny nové branky, střídačky, záchytné konstrukce a zábradlí.
Termín realizace: duben – červenec 2019

Náklady: 7 808 000 Kč
 
Kompletní článek a další fotografie naleznete zde:

https://www.horice.org/vismo/dokumenty2.asp?id=15004&n=fotbalovy-areal-bude-mit-nove-zazemi

 

Diskuze

Události

Žádné nadcházející události.

Tabulka

1. Spartak Police n. Met. 9 24:9 24
2. RMSK Cidlina 9 31:11 21
3. FC Slavia Hradec.. 9 24:13 21
4. SK Libčany 8 11:9 16
5. FK Kratonohy - FC.. 7 17:4 15
6. FK Chlumec nad.. 9 23:15 15
7. FC Vrchlabí 8 24:10 13
8. SK Jičín 9 17:14 13
9. TJ Sokol Třebeš 9 9:14 11
10. FK Černilov 8 10:12 10
11. SK Dobruška 9 8:22 10
12. FK Vysoká n/L. 9 16:18 9
13. FK Kostelec nad Orlicí 8 13:17 9
14. TJ Jiskra Hořice 9 12:36 9
15. TJ Červený Kostelec 9 12:26 8
16. FC Spartak Rychnov.. 9 13:34 3

Kompletní tabulka

Střelci týmu

2 góly

Jakub Kněžourek

2 góly

Jiří Pečenka

1 gól

Dominik Palm

1 gól

Dominik Pour

1 gól

Zbyněk Nečesaný
Texla Město Hořice Sportfotbal Mileta Replac BM Expivovar Hořice Fortuna

Počet návštěv: 27592
Posledních 30 dnů: 592 | Posledních 7 dnů: 66 | Poslední den: 7

© 2020 TJ Jiskra Hořice | Všechna práva vyhrazena | palmik9@gmail.com
Vytvořeno službou Sklub.cz

Chcete zobrazit mobilní verzi?

Ano Ne